Edukacja

Co to jest smog?

Smog jest mieszaniną szkodliwych substancji dla zdrowia człowieka powstających
m.in. podczas spalania złej jakości paliwa w trakcie ogrzewania naszych budynków.
Pośrednią przyczyną takiego stanu jest również bardzo słabe ocieplenie domów
lub jego całkowity brak.

Jak temu zapobiec?

Najskuteczniejszą metodą jest wymiana starego kotła grzewczego na nowoczesne źródło ogrzewania budynku. Ponadto możesz wykonać kompleksową termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.

Nie czekaj!

Już dziś możesz to zmienić i zacznij działać. Nie truj siebie i swoich bliskich.

Wykonaj termomodernizację!

Jakie materiały należy dobrać, aby skutecznie wykonać termomodernizację budynku spełniając obowiązujące normy?

Zgłoś się do Nas a nasz doradca energetyczny pomoże w doborze odpowiedniej technologii.

Najistotniejsze korzyści z termomodernizacji:

 • ograniczenie kosztów ogrzewania budynku,
 • ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych w wyniku spalania paliw na potrzeby ogrzewania, w tym substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu oraz dwutlenku węgla (CO2),
 • optymalna praca systemów grzewczych i źródeł ciepła,
 • poprawa stanu technicznego i estetyki budynku,
 • poprawa komfortu cieplnego i akustycznego budynku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=pgaaOjnUaNY&feature=emb_logo
https://powietrze.slaskie.pl/content/materialy-edukacyjne—-filmy
https://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada

Trwająca w Katowicach akcja m.in.#nieTruj

Zapraszamy na stronę:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/miejskie-centrum-energii/nietruj

Program Czyste Powietrze – co to takiego?

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.

Każde nasze działanie ma wpływ na środowisko. Budując lub modernizując dom podejmujemy mnóstwo ważnych decyzji. Jak wybrać najlepsze, najefektywniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązania do swojego domu? Pomożemy w wyborze odpowiednich rozwiązań spełniających twoje oczekiwania oraz założenia programowe.

Wybierz Czyste Technologie i zadbaj o to, by Twój dom był ekologiczny i energooszczędny. Dzięki najnowszym technologiom zatrzymasz ciepło w budynku, zainstalujesz zeroemisyjne ogrzewanie i zasilisz dom energią odnawialną.
Podejmując świadomą decyzję ratujesz klimat, swoje otoczenie i dbasz o zdrowie swoich bliskich.

Program Czyste Powietrze to największe w Polsce wsparcie skierowane do osób, którym potrzebna jest termomodernizacja. Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele albo współwłaściciele budynków mieszkalnych (lub wydzielonych księgą wieczystą lokali w budynkach jednorodzinnych). Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku. Dofinansowanie termomodernizacji z programu Czyste Powietrze ma za zadanie poprawę jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wymianie źródeł ciepła.Osiąga się je, poprawiając efektywność energetyczną domów dzięki termomodernizacji. Dofinansowanie obejmuje zarówno wymianę starych pieców na nowe, jak też zakup i montaż pomp ciepła, instalacji c.o.. lub c.w.u., wentylacji mechanicznej czy fotowoltaiki. Pokryje ono również koszty ocieplenia Twojego domu, wymiany okien i drzwi, a nawet audytu energetycznego.

Do Programu Czyste Powietrze zalicza się ulga termomodernizacyjna. Umożliwia odliczenie od podatku części kosztów na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest ulga termomodernizacyjna to 53.000,00 złotych.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. do:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu ,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż pomp ciepła,
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys. złotych,
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych,
 • planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat,
 • możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029r.,
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym,
 • Pamiętaj!! Dofinansowaniu podlegają także przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.