Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego tworzą fundusz, zabezpieczy kredyty na termomodernizację domów w programie Czyste Powietrze.

Jednym z zapisów nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest usprawnienie funkcjonowania programu Czyste Powietrze dzięki środkom z Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji, który zostanie utworzony w BGK, a zasilać go będą środki z NFOŚiGW.

Z nowego Funduszu będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW, przede wszystkim w ramach programu Czyste Powietrze. Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze służyłaby jako częściowa spłata kredytu