• program dla osób fizycznych,
  • dofinansowanie obniżające koszt wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku,
  • dotacja może wynieść do 37 tys. zł.