Stop Smog program skierowany do gmin ubogich energetycznie. Mogą one wnioskować o wsparcie dla właścicieli lub współwłaścicieli domów, w których potrzebne są:

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
  • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.