• program dla osób fizycznych,
  • ulga polegające na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku,
  • kwota odliczenia może wynieść maksymalnie 53 000 zł.