Szybki kontakt! Sprawdź!

Zadzwoń teraz: 577 447 717

24Hour Callout

CALL NOW: 1-800-123-456

Montaż paneli fotowoltaicznych

Poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej:

Moc instalacji powinna zostać dobrana do rocznego zużycia energii elektrycznej, a więcej w tym przypadku wcale nie oznacza lepiej. Oto dlaczego:

Nadmiaru energii nie można odsprzedać, a w Polsce obowiązuje system bezgotówkowego rozliczania wyprodukowanej i oddanej do sieci energii elektrycznej. Zaleca się przewymiarowanie energii o maksymalnie 20%. Aby dobrze określić roczne zużycie energii wykonuje się audyt zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem opustu. Wykonanie takiego audytu polega na określeniu jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej w danym budynku. Dokonuje się tego robiąc analizę rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego wraz z zasadami rozliczania energii w postaci systemu opustu. W Polsce funkcjonuje następujący system rozliczania energii: za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do siebie można odebrać 0,8 kWh energii dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7 kWh energii dla instalacji od 10 kWp do 50 kWp. Osoby prywatne nie mają możliwości odsprzedaży energii elektrycznej, co za tym idzie – nadwyżki energii mogą sprzedawać jedynie firmy jeśli nie decydują się na rozliczanie w bilansach rocznych. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została dobrana poprawnie może wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o „straty energii” związane z jej rozliczaniem za „magazynowanie w sieci”.

Oto jak dokonać wstępnego doboru mocy dla typowego domu jednorodzinnego:

  • każde 1000 kWh energii elektrycznej zużytej rocznie przekłada się na około 1,25 kWp mocy
    instalacji PV,
  • na każde wydane 100zł miesięcznie trzeba dobrać 2,5 kWp mocy instalacji.

Oczywiście są to tylko ogólne założenia – aby odpowiednio dobrać moc do zużycia energii trzeba także wykonać symulację uzysków przy danym usytuowaniu instalacji w zależności od kąta nachylenia do powierzchni terenu oraz odchylenia od południa. Kolejnym krokiem jest analiza przestrzeni dostępnej na montaż. Podczas pomiarów należy sprawdzić wymiary charakterystyczne dachu lub gruntu. Konieczne jest także określenie wymiarów i lokalizacji elementów, które mogłyby powodować zacienienie instalacji (kominy, anteny, drzewa lub sąsiadujące budynki). Niezwykle istotne jest także skierowanie oraz nachylenie paneli fotowoltaicznych w stronę południa – trzeba tak rozplanować dostępną przestrzeń, by moduły nie zacieniały się wzajemnie. Typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,67 metra długości i około 1 metra szerokości. Wymagana powierzchnia montażowa dla 1 kWp instalacji wraz z uwzględnieniem koniecznych przestrzeni instalacyjnych pomiędzy modułami wynosi ok. 5,5 m2 dla modułów o mocy 330 Wp.

Teraz kilka słów o panelach fotowoltaicznych:
Panele fotowoltaiczne to zasilanie zeroemisyjne. Panele te nie powodują zanieczyszczeń, nie emitują gazów, nie produkują odpadów, a ponad to są całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz środowiska. Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały czerpiąc energię z promieniowania słonecznego – zachodzi wówczas zjawisko fotowoltaiczne. Dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych w domu zyskujemy nieskończone źródło energii. Jednocześnie korzystamy z ekologicznych rozwiązań, które nie szkodzą środowisku.

Najistotniejsze korzyści:
• Brak emitowania zanieczyszczeń,
• Bezobsługowa eksploatacja,
• Brak zwiększających się rachunków za prąd,
• Produkcja energii, za którą nie trzeba płacić, a jej nadmiar zwracany jest do sieci publicznej,
• Brak dodatkowych opłat związanych z jej działaniem

Jeżeli jesteś zainteresowany montażem instalacji fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać i zamontujemy odpowiednią instalację.