• Nadzór nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych
• Zarządzanie kontraktem od strony budżetowej, terminowej i projektowej
• Zarządzanie podległymi zasobami
• Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnych
• Generalne Wykonawstwo
• Nadzór nad jakością wykonanych prac
• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
• Przygotowanie i przeprowadzanie odbioru końcowego
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu